Förordning (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan

1 av 13 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:519). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


7 §

  Vid tillämpningen av timplanen för grundskolan i bilaga 1 till skolförordningen (2011:185) ska undervisningen i ämnet judiska studier omfatta 240 timmar som enligt timplanen får användas för skolans val. Förordning (2019:519)