Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1516). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-14


2 §

  Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:
   1. Kanarieöarna,
   2. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
   3. Åland,
   4. Kanalöarna.
Förordning (2014:1516)