Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:791). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


2 §

  Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:
   1. Kanarieöarna,
   2. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
   3. Åland,
   4. Kanalöarna.
Förordning (2014:1516)

4 §

  Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:
   1. ön Helgoland,
   2. territoriet Büsingen,
   3. Ceuta,
   4. Melilla,
   5. Livigno.
Förordning (2019:791)

Whoops, looks like something went wrong.