Förordning (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor

0 av 12 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor sedan utfärdandet.

Förordning (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:735


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor .