Förordning (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

3 av 8 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:132). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter ska ha särskild insikt i hälso- och sjukvård.

Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för tre år. Vice ordföranden och ersättare till övriga ledamöter utses av regeringen för samma tid som ordföranden respektive ledamoten. Förordning (2016:520)

4 §

  Socialstyrelsen utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2015:171)

7 §

  Av nämndens ledamöter utses
   1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner,
   2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
   3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,
   4. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och
   5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

Om förslag till ledamot eller ersättare inte har lämnats, ska ett tillräckligt antal ledamöter och ersättare ändå utses. Förordning (2020:132)

Whoops, looks like something went wrong.