Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet

2 av 20 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2011:703) om leksakers säkerhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1062). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


4 §

  Konsumentverket får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav för leksaker i fråga om fysikaliska och mekaniska egenskaper, hygien samt radioaktivitet och annan strålning.

Innan föreskrifter om hygien meddelas ska Folkhälsomyndigheten höras.

Innan föreskrifter om radioaktivitet och annan strålning meddelas ska Strålsäkerhetsmyndigheten höras.
Förordning (2013:912)

20 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än en marknadskontrollmyndighets beslut enligt 19 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1062)