Förordning (2011:704) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

9 av 9 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2011:704) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:305). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen) samt Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (2007 års Haagkonvention). Förordning (2014:332)

2 §

  Försäkringskassan är centralmyndighet enligt underhållsförordningen och 2007 års Haagkonvention samt har de uppgifter som föreskrivs för centralmyndigheter enligt förordningen och konventionen. Förordning (2014:332)

3 §

  En ansökan som avses i 3 § lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet görs
   1. om det är en ansökan enligt underhållsförordningen, till den tingsrätt i följande förteckning som följer av artikel 27.2 i den förordningen, och
   2. om det är en ansökan enligt 2007 års Haagkonvention, till den tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde motparten har sin hemvist eller till Nacka tingsrätt, om motparten inte har sin hemvist i Sverige.

Tingsrätt            Domsområde
Nacka tingsrätt         Stockholms län
Uppsala tingsrätt        Uppsala län
Eskilstuna tingsrätt      Södermanlands län
Linköpings tingsrätt      Östergötlands län
Jönköpings tingsrätt      Jönköpings län
Växjö tingsrätt         Kronobergs län
Kalmar tingsrätt        Kalmar län
Gotlands tingsrätt       Gotlands län
Blekinge tingsrätt       Blekinge län
Kristianstads tingsrätt     Bromölla, Båstads, Hässleholms,
                Klippans, Kristianstads, Osby,
                Perstorps, Simrishamns,
                Tomelilla, Åstorps, Ängelholms,
                Örkelljunga och Östra Göinge
                kommuner
Malmö tingsrätt         Bjuvs, Burlövs, Eslövs,
                Helsingborgs, Höganäs, Hörby,
                Höörs, Kävlinge, Landskrona,
                Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo,
                Skurups, Staffanstorps,
                Svalövs, Svedala, Trelleborgs,
                Vellinge och Ystads kommuner
Halmstads tingsrätt       Hallands län
Göteborgs tingsrätt       Göteborgs, Härryda, Kungälvs,
                Lysekils, Munkedals, Mölndals,
                Orusts, Partille, Sotenäs,
                Stenungsunds, Strömstads,
                Tanums, Tjörns, Uddevalla och
                Öckerö kommuner
Vänersborgs tingsrätt      Ale, Alingsås, Bengtsfors,
                Bollebygds, Borås, Dals-Eds,
                Färgelanda, Herrljunga, Lerums,
                Lilla Edets, Marks, Melleruds,
                Svenljunga, Tranemo,
                Trollhättan, Ulricehamns,
                Vårgårda, Vänersborgs och
                Åmåls kommuner
Skaraborgs tingsrätt      Essunga, Falköpings, Grästorps,
                Gullspångs, Götene, Habo, Hjo,
                Karlsborgs, Lidköpings,
                Mariestads, Mullsjö, Skara,
                Skövde, Tibro, Tidaholms,
                Töreboda och Vara kommuner
Värmlands tingsrätt       Värmlands län
Örebro tingsrätt        Örebro län
Västmanlands tingsrätt     Västmanlands län
Falu tingsrätt         Dalarnas län
Gävle tingsrätt         Gävleborgs län
Ångermanlands tingsrätt     Västernorrlands län
Östersunds tingsrätt      Jämtlands län
Umeå tingsrätt         Västerbottens län
Luleå tingsrätt         Norrbottens län
Förordning (2014:1520)

4 §

  Centralmyndigheten ska tillhandahålla formulär för ansökan och framställan till myndigheten om biträde i ett enskilt ärende om underhållsskyldighet enligt underhållsförordningen. Förordning (2014:1520)

5 §

  Centralmyndigheten får föra över personuppgifter till en myndighet i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det behövs för att den myndigheten ska kunna överväga en nödvändig åtgärd enligt 2007 års Haagkonvention. Förordning (2018:305)

6 §

  En auktoriserad translator är behörig att göra översättningar enligt artiklarna 20.3, 28.3, 29.2 och 40.4 i underhållsförordningen. Förordning (2014:1520)

7 §

  En domstol eller annan myndighet ska, om någon begär det, på en kopia av ett avgörande som har meddelats av myndigheten intyga äktheten.

En domstol eller annan myndighet ska även, om någon begär det, på en kopia av ett avgörande som omfattas av 2007 års Haagkonvention och som meddelats av myndigheten ange om det är verkställbart i Sverige.

Ett utdrag enligt artikel 40 i underhållsförordningen utfärdas av en domstol eller annan myndighet som har meddelat avgörandet. Förordning (2014:1520)

8 §

  En socialnämnd ska, om någon begär det, på en kopia av ett avtal om underhållsbidrag som socialnämnden har godkänt intyga äktheten.

En socialnämnd ska även, om någon begär det, på en kopia av ett avtal om underhållsbidrag som omfattas av 2007 års Haagkonvention och som socialnämnden har godkänt ange om det är verkställbart i Sverige.

Ett utdrag enligt artikel 48 i underhållsförordningen utfärdas av den socialnämnd som har godkänt ett avtal om underhållsskyldighet. Förordning (2014:1520)

9 §

  Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, bestyrka ett avtal om underhållsbidrag.

Kronofogdemyndigheten ska även, om någon begär det, ange om ett avtal om underhållsbidrag som omfattas av 2007 års Haagkonvention är verkställbart i Sverige.

Ett utdrag enligt artikel 48 i underhållsförordningen utfärdas av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2014:1520)