Förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

1 av 17 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:17). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


10 §

  En riksmätplats ska hålla en hög standard med normaler av tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet för mätnormaler ska säkerställas och utvecklas genom internationella jämförelser samt forsknings- och utvecklingsinsatser. I förordningen (2019:16) om riksmätplatser anges vilka organ som är riksmätplatser.
Förordning (2019:17)