Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:786). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


8 §

  Transportstyrelsen ska i lämplig omfattning informera om tillämpningen av lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

Bilaga

Uppgifter för beräkning av driftskostnaderna under livslängden för bilar

Tabell 1: Energiinnehållet i motorbränslen

Bränsle             Energiinnehåll
Diesel             36 MJ/liter
Bensin             32 MJ/liter
Naturgas/biogas         33-38 MJ/Nm³
Motorgas (LPG)         24 MJ/liter
Etanol             21 MJ/liter
Biodiesel            33 MJ/liter
Emulsionsbränsle        32 MJ/liter
Väte              11 MJ/Nm³
Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007 års priser)

Bränsle             Kostnad
CO2               0,03-0,04 EUR/kg
NOX               0,0044-0,0088 EUR/g
NMHC              0,001-0,002 EUR/g
Partiklar            0,087-0,174 EUR/g
Tabell 3: Totalt antal km för bilar under livslängden

Fordonskategori1        Totalt antal km under
                livslängden
Personbilar (M1)2        200 000 km
Lätta fordon i förvärvstrafik
(N1)3              250 000 km
Tunga lastbilar (N2, N3)4    1 000 000 km
Bussar (M2, M3)5        800 000 km
1 Kategorierna M och N enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.

2 Kategori M1: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med högst åtta säten utöver förarsätet.

3 Kategori N1: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton.

4 Kategori N2: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som överstiger 3,5 men inte 4 12 ton. Kategori N3: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som överstiger 12 ton.

5 Kategori M2: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som inte överstiger 5 ton. Kategori M3: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som överstiger 5 ton.
Förordning (2013:786)