Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter

3 av 5 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2011:867) om flygplatsavgifter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:308). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308)

4 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.
Förordning (2017:308)

5 §

  Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.
Förordning (2017:308)

Whoops, looks like something went wrong.