Förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner .