Förordning (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:462). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen. Syftet med bidraget är att ge lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen möjlighet att delta i verksamhet på en arbetsplats utanför skolan.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder. Förordning (2020:462)

2 §

  Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen för deras kostnader med anledning av kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen i dessa skolformer.

Kompetensutvecklingen ska innebära att läraren deltar i verksamhet på en arbetsplats utanför skolan som rör det eller de ämnen som läraren undervisar i. Förordning (2020:462)

Whoops, looks like something went wrong.