Förordning (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet

1 av 21 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1069). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


20 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens beslut enligt 13 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1069)

Whoops, looks like something went wrong.