Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar

1 av 56 paragraf (2 %) har ändrats i lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1307). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


4 §

  För arbetstagare som är anställda enligt denna lag gäller inte följande bestämmelser i lagen (1982:80) om anställningsskydd: 4, 5-6 och 6 c §§, 6 d § första stycket, 11, 15-17, 28, 30 a, 31, 33 d och 36 §§, 38 § första stycket andra meningen, 40 § andra stycket och 41 § första stycket tredje meningen. Lag (2019:1307)