Förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur

1 av 13 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1070). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-21


13 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:1070)