Förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1073). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


2 §

  Ett tillstånd enligt förordningen får avse en huvudman för en internationell skola som
   1. har förklarats berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 § skollagen (2010:800), och
   2. ger en utbildning som följer ett annat lands läroplan och kursplaner. Förordning (2015:804)

6 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1073)