Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

1 av 18 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1074). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


18 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1074)