Förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

2 av 12 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:1013). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt upphävdes 2019-04-01 genom SFS 2019:65


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. Förordning (2015:1013)

6 a §

  Jordbruksverket ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.
Förordning (2015:1013)

Whoops, looks like something went wrong.