Förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

1 av 19 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:226). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1601


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


5 §

  Stöd får ges för planeringsinsatser som stödmottagaren avser att slutföra före april 2017 och som omfattar framtagande av ett planeringsunderlag som har betydelse för sådan planläggning som avses i 3 kap. 5 § 6 plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2014:226)

Whoops, looks like something went wrong.