Lag (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall

1 av 17 paragraf (6 %) har ändrats i lag (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:63). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


16 §

  För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar uppgående till ett belopp om tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av
   1. 97 kap. 6-10 §§ och 102 kap. 10-13 §§ socialförsäkringsbalken,
   2. 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   3. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395), eller
   5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).
Lag (2017:63)