Förordning (2012:666) med instruktion för Ersättningsnämnden

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2012:666) med instruktion för Ersättningsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:66). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2012:666) med instruktion för Ersättningsnämnden upphävdes 2016-07-01 genom SFS 2016:517


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


3 §

  Nämnden ska bestå av högst 16 ledamöter. I den utsträckning det behövs ska det finnas ersättare för ledamöterna. Förordning (2014:66)

9 §

  Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i nämnden samt ersättare för ledamöterna utses för en bestämd tid. Förordning (2014:66)