Förordning (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder

0 av 15 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder sedan utfärdandet.

Förordning (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1602


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder .
Whoops, looks like something went wrong.