Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:273). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Syftet med denna lag är att införa system för frivillig certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Lag (2014:273)

2 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka energitjänster som ska omfattas av system för frivillig certifiering och den närmare utformningen av sådana system. Lag (2014:273)

3 §

  Har upphävts genom lag (2014:273)

Whoops, looks like something went wrong.