Tillkännagivande (2012:870) om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2012:870) om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2012:870) om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) upphävdes 2013-06-10 genom SFS 2013:419


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2012:870) om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) .