Förordning (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan .
Whoops, looks like something went wrong.