Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare

1 av 12 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:459). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Statsbidrag får lämnas till anordnare av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning enligt 20 kap. eller 24 kap. 10-15 §§ skollagen (2010:800) eller 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Bidrag får lämnas för insatser som bidrar till höjd kvalitet och ökad flexibilitet i utbildningen samt ökad individanpassning av utbildningen. Förordning (2016:459)

Whoops, looks like something went wrong.