Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1001). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  Statsbidrag får lämnas för kostnader för sådan omsorg som avses i 1 § och som erbjuds i en omfattning av minst 30 timmar per barn och månad.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder i mån av tillgång på medel. Förordning (2016:1001)

Whoops, looks like something went wrong.