Förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete sedan utfärdandet.

Förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete upphävdes 2020-04-07 genom SFS 2020:208


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete .