Förordning (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet .