Förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:733). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  Centrumets verksamhet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en direktör som ska utses av styrelsen för en bestämd tid, dock längst sex år. Ett sådant förordnande får förlängas en gång med högst ett år. Förordning (2020:733)

Whoops, looks like something went wrong.