Förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1534). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-12


3 §

  Centrumets verksamhet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en direktör som ska utses av styrelsen för en bestämd tid, dock längst sex år.
Förordning (2014:1534)