Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

2 av 18 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:615). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1603


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


4 §

  Stöd får ges för en åtgärd som stödmottagaren avser att slutföra senast den 1 augusti 2017.

5 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Boverket.
Förordning (2016:615)

15 §

  Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 14 §.

16 § Har upphävts genom förordning (2016:615)