Förordning (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg

3 av 9 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1287). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg.

Prövningen av en ansökan ska göras efter det att Polismyndigheten har hörts. Förordning (2014:1287)

7 §

  Det följer av 7 § lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg att tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att lagen, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen följs.

Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna ska lämna den information som tillståndsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen. Förordning (2014:1287)

8 §

  Tillståndsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om bevakning som omfattas av lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg samt om tillstånd för och tillsyn över bevakningen. Innan sådana föreskrifter meddelas ska tillståndsmyndigheten höra Polismyndigheten.
Förordning (2014:1287)

Whoops, looks like something went wrong.