Lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån sedan utfärdandet.

Lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån upphävdes 2017-07-02 genom SFS 2017:502


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån .