Förordning (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i förordning (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1052). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Domarnämnden ska förordna
   1. ekonomiska experter i tingsrätten och hovrätten enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 4 a § rättegångsbalken,
   2. tekniska och ekonomiska experter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen enligt 2 kap. 3 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar,
   3. särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolarna,
   4. värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätten och särskilda ledamöter i kammarrätten i mål om fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
   5. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725),
   6. ekonomiska experter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och
   7. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Förordning (2017:1052)