Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

2 av 9 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:525). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-22


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om de avgifter utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning själva ska betala för vård, läkemedel och andra varor enligt 6, 7, 9 och 10 §§ lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Förordningen omfattar dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig.

För annan hälso- och sjukvård, tandvård samt andra läkemedel och varor ska personkretsen betala avgifter enligt de grunder som vårdgivaren bestämmer. Förordning (2016:525)

7 §

  För förskrivna läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska utlänningar som omfattas av denna förordning betala avgift med högst 50 kronor per läkemedel.

Läkemedel som avses i första stycket och varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska vara kostnadsfria för utlänningar som omfattas av denna förordning och som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år. Förordning (2016:525)