Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

4 av 9 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1093). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-16


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om de avgifter utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning själva ska betala för vård, läkemedel och andra varor enligt 6, 7, 9 och 10 §§ lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Förordningen omfattar dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig.

För annan hälso- och sjukvård, tandvård samt andra läkemedel och varor ska personkretsen betala avgifter enligt de grunder som vårdgivaren bestämmer. Förordning (2016:525)

3 §

  Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala vårdavgift med 50 kronor för läkarbesök inom regionens hälso- och sjukvård eller hos läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med regionen samt för läkarvård som ges efter remiss av sådana läkare. Förordning (2019:1093)

4 §

  Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala vårdavgift med 25 kronor för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, om den ges av en vårdgivare efter remiss av en läkare inom regionens hälso- och sjukvård eller av läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkar- vårdsersättning eller enligt vårdavtal. Vidare ska utlänningar som omfattas av denna förordning betala avgift för sjukresa, dock med högst 40 kronor. Förordning (2019:1093)

7 §

  För förskrivna läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska utlänningar som omfattas av denna förordning betala avgift med högst 50 kronor per läkemedel.

Läkemedel som avses i första stycket och varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska vara kostnadsfria för utlänningar som omfattas av denna förordning och som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år. Förordning (2016:525)

Whoops, looks like something went wrong.