Tillkännagivande (2013:419) av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2013:419) av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2013:419) av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) upphävdes 2019-03-01 genom SFS 2019:67


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2013:419) av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) .