Förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1291). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-07


3 §

  Statsbidraget får lämnas under högst två år för en lärare med ett belopp som motsvarar 25 procent av lärarens lön för en heltidsanställning, även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid. Bidrag får även lämnas för kostnader för lärarens resor. Förordning (2015:1044)

4 §

  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget. Beslutet får förenas med villkor, som ska framgå av beslutet.

Bidrag får lämnas för kostnader för studier som påbörjas före den 1 oktober 2020. Förordning (2017:1291)

12 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2013:60
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 och gäller till och med den 31 december 2016.
   2. Bestämmelserna i 6-10 och 12 §§ ska dock fortsätta att gälla till och med den 31 december 2024.
Förordning (2017:1291)