Förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1080). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om exporttillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012.

Om tillstånd beviljas ska en kopia av tillståndsbeslutet sändas till Polismyndigheten. Förordning (2014:1302)

4 §

  Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna förordning.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) varvid avgiftsklass 3 tillämpas. Inspektionen för strategiska produkter får disponera intäkterna i verksamheten.
Förordning (2018:8)

6 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1080)

Whoops, looks like something went wrong.