Förordning (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:434). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin upphävdes 2020-11-01 genom SFS 2020:767


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


13 §

  Har upphävts genom förordning (2018:434)