Förordning (2013:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2014

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (2013:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2014 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2013:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2014 .
Whoops, looks like something went wrong.