Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

1 av 21 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1079). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


21 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 19 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1079)