Förordning (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

0 av 13 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet sedan utfärdandet.

Förordning (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet upphävdes 2018-01-01 genom SFS 2017:1257


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet .