Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

0 av 38 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete .