Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige

1 av 18 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:877). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 a §

  Länsstyrelsen i Stockholms län är centralmyndighet för internationella delgivningsfrågor och mottagande organ för vissa ansökningar om bistånd med delgivning i Sverige.
Förordning (2017:877)