Förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:136). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 ska Skogsstyrelsen
   1. senast den 28 mars varje år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ge in underlag för den information som ska lämnas till Europeiska kommissionen enligt artikel 20.1, och
   2. senast den 30 april varje år göra den information som Regeringskansliet enligt artikel 20.1 lämnat till Europeiska kommissionen tillgänglig för allmänheten. Förordning (2021:136)

4 §

  Skogsstyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter till de EU-förordningar som avses i 1 § och till lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror.
Förordning (2021:136)

Whoops, looks like something went wrong.