Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin

0 av 9 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin sedan utfärdandet.

Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin upphävdes 2020-04-01 genom SFS 2020:45


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin .