Förordning (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:460). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


3 §

  När en åklagare enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet har anlitat biträde för att verkställa en förundersökning och Skatteverket lämnar slutligt utredningsmaterial till åklagaren, ska Skatteverket se till att uppgifter om brott eller brottsmisstanke och om misstänkt, målsägande och andra berörda personer överförs med hjälp av automatiserad behandling. Uppgifterna ska överföras i ett sådant format att de kan användas med hjälp av automatiserad behandling i åklagarverksamheten och användas för automatiserad uppföljning och statistik.
Förordning (2017:460)

Whoops, looks like something went wrong.