Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman

3 av 16 paragrafer (19 %) har ändrats i förordning (2014:1105) om utbildning till polisman sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:18). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


7 §

  Behöver en anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen behörighet som polisman och har han eller hon inte genomgått polisprogrammet eller motsvarande utbildning, ska myndigheten se till att den anställde får den utbildning som behövs (funktionsinriktad polisutbildning). I utbildningen ska det ingå sex månaders aspirantutbildning vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Förordning (2020:18)

8 §

  Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen beslutar i fråga om utbildning enligt 6 eller 7 § vilka kurser som den anställde ska genomgå och vilka krav i övrigt som den anställde ska uppfylla för att få behörighet som polisman. Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen beslutar också vad som krävs för att få påbörja aspirantutbildning enligt 7 §. Förordning (2020:18)

8 a §

  Den som genomgår funktionsinriktad polisutbildning och uppfyller de krav som har föreskrivits med stöd av 8 § får anställas som polisaspirant vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen under den tid som aspirantutbildningen fullgörs vid myndigheten. Förordning (2020:18)

Whoops, looks like something went wrong.