Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:84). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


6 §

  Kriminalvården utövar tillsyn över häkten och polisarrester som är anordnade i anslutning till häkten.
Polismyndigheten utövar tillsyn över övriga polisarrester.

Kriminalvården och Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter för tillämpning av denna förordning för sina respektive tillsynsområden. Förordning (2016:84)