Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:175). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-24


4 a §

  Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Förordning (2015:175)