Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

1 av 17 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:866). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


16 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:866)